BibleShow ro.BibleShow.net
Prezentare
Imagini
Descarcă
Utilizare
Resurse
Mulţumiri
Contact
Limba

Actualizat în:
Octombrie, 2017

Utilizarea programului BibleShow

Rolul butoanelor şi al rubricilor este descris în mesajele informative ce apar în momentul în care se poziţionează săgeata mouse-ului deasupra lor. În continuare sunt descrise pe scurt fiecare din funcţiile principale ale programului:

Deschiderea şi închiderea programului:

 • Acţionaţi pictograma BibleShow 4 din spaţiul de lucru (Desktop); sau urmaţi comenzile: Start - Programs - BibleShow 4 - BibleShow.
 • Părăsirea programului se poate realiza oricând prin apăsarea butonului Ieşire.

Vizualizarea referinţelor:
 • Selectaţi din liste: versiunea Bibliei, cartea, capitolul şi versetul; sau
 • În rubrica Referinţa tastaţi forma prescurtată a referinţei biblice (de exemplu: mt6.9) după care apăsaţi Enter sau butonul Vizualizează.
 • Cele mai simple prescurtări în limba română ale cărţilor biblice sunt: 1co, 1cr, 1io, 1im, 1pe, 1sa, 1te, 1ti, 2co, 2cr, 2io, 2im, 2pe, 2sa, 2te, 2ti, 3io, am, ap, cc, co, da, de, ec, ef, es, ev, ex, eze, ezr, fa, flm, flp, ga, ge, hb, hg, ia, ie, ioa, ioe, ion, ios, iov, is, iu, ju, le, lu, ml, mc, mt, mi, na, ne, nu, ob, os, pl, pr, ps, ro, ru, ti, tef, za.
 • Apăsaţi butonul Informaţii pentru a obţine mai multe detalii despre o anumită versiune a Bibliei.

Controlul afişării:
 • La apăsarea butonului Afişează, versetul curent este proiectat pe ecran. Acest buton este inactiv dacă nu a fost introdusă în prealabil o referinţă completă.
 • Ascunderea (ştergerea, retragerea) imaginii proiectate se face apăsând butonul Ascunde.
 • Apăsaţi butoanele cu săgeţi pentru a trece la versetul următor sau anterior. Acestea devin inactive când se ajunge la începutul sau sfârşitul cărţii biblice.

Navigarea prin text:
 • În această fereastră este de asemenea posibilă găsirea unei referinţe biblice prin apăsarea consecutivă pe butoanele care corespund versiunii, cărţii, capitolului şi versetului căutat. Accesarea meniului iniţial se face apăsând butonul Alege....
 • Vizualizarea unei referinţe conduce la afişarea în fereastra de navigare a versetului curent dar şi a celor două versete adiacente, dacă sunt disponibile. În partea de jos veţi găsi hyperlink-uri la celelalte versete din capitol şi capitole din carte.
 • Alături de textul fiecărui verset apar două butoane: unul care afişează pe ecran versetul, iar al doilea adaugă referinţa versetului în lista program.
 • Mai există posibilitatea căutării rapide a unui text prin selectarea acestuia şi apăsarea butonului Caută selecţia. Această comandă s-ar putea să nu funcţioneze pe anumite calculatoare.

Monitorizarea şi previzualizarea:
 • Puteţi previzualiza în această fereastră textul unei referinţe apăsând butonul Previzualizare, pe care îl găsiţi în panelul Opţiuni - Teme.
 • De asemenea, intrând în panelul Opţiuni - Configurare veţi putea previzualiza orice modificare pe care o faceţi asupra temei active sau ferestrei de afişare.
 • În celelalte situaţii, când previzualizarea nu este activată, în această fereastră va apărea imaginea care va fi afişată pe ecranul de proiecţie.

Căutarea cuvintelor:
 • În rubrica Textul introduceţi cuvântul sau expresia pe care doriţi s-o căutaţi după care apăsaţi Enter sau Caută. Mai aveţi la dispoziţie trei opţiuni de căutare pentru reducerea numărului de combinaţii găsite.
 • Lista de metacaractere acceptate de program cuprinde:
  • ? - înlocuieşte orice literă. Exemplu: căutarea M?tusala - găseşte: Matusala, Metusala
  • * - înlocuieşte orice şir de caractere. Exemplu: căutarea Pavel * Sila - găseşte: Pavel şi-a ales pe Sila, Pavel şi Sila, Pavel şi ale lui Sila etc.
  • < - înlocuieşte orice început de cuvânt. Exemplu: căutarea <Mart - găseşte: Martorul, Marta, Marto, Martei etc.
  • > - înlocuieşte orice sfârşit de cuvânt. Exemplu: căutarea râu> - găseşte: râu, grâu, frâu, pârâu etc.
 • Programul permite introducerea diacriticelor în rubricile Cuvântul şi Referinţa fără instalarea vreunui driver pentru tastarea caracterelor româneşti. Diacriticele româneşti ăîşţâ (ĂÎŞŢÂ) se obţin apăsând Ctrl (+Shift) şi [];'\

Programarea afişării:
 • BibleShow permite crearea şi salvarea unei liste cu referinţe care să fie folosită pentru afişarea rapidă a versetelor şi copierea ei de pe un calculator pe altul.
 • Operaţiile asupra listei program sunt: golire, încărcare şi salvare.
 • Operaţiile admise cu referinţele biblice sunt: adăugare, ştergere şi mutare.
 • Locaţia implicită de salvare a fişierelor cu lista program este Programs, situat în dosarul de instalare al programului.

Istoricul afişărilor:
 • Utilitatea acestei liste constă în posibilitatea revenirii în orice moment la oricare din referinţele afişate în sesiunea de lucru curentă.
 • Această listă este golită automat la închiderea programului.

Schimbarea temei:
 • Alegerea unei alte teme din lista de teme disponibilă se realizează prin simpla selectare a pictogramei corespunzătoare. Dacă există modificări în tema curentă, programul vă oferă posibilitatea salvării ei înainte de schimbarea temei.
 • Operaţiile care se pot efectua asupra temelor sunt: salvare, iniţializare, configurare, redenumire şi ştergere.
 • Locaţia implicită de salvare a fişierelor cu teme este Themes, situat în dosarul de instalare al programului.
 • Apăsând butonul Aranjează, pictogramele pot fi ordonate în listă fie pe orizontală, fie pe verticală.

Configurarea temelor:
 • Meniul de configurare oferă cea mai largă plajă de opţiuni pentru a putea satisface gusturile a cât mai multor utilizatori şi spectatori.
 • Configurarea Afişaj este independentă de tema curentă şi oferă posibilitatea selectării ecranului sau ferestrei de proiecţie. Utilizatorul are libertatea de a alege dimensiunea şi poziţia ferestrei de afişare, la selectarea modului Custom....
 • Există 5 categorii de configurare a temei: Fundal, Contur, Aranjament, Text şi Tranziţie.
 • Fundalul poate fi transparent, o simplă culoare, o imagine, un clip video sau o animaţie degrade. Locaţia implicită de salvare a fişierelor pentru fundal este Backgrounds, situat în dosarul de instalare al programului. Secvenţele video trebuie să fie cu buclă închisă (loopable) . Găsiţi mai jos câteva din site-urile cu imagini şi clipuri video gratuite, pe care le-am descoperit fără prea multe căutări:
 • Folosirea conturului poate fi atractivă în unele situaţii, mai ales când este aplicat discret.
 • Meniul Aranjament permite poziţionarea şi redimensionarea dreptunghiurilor de încadrare a referinţei şi a versetului.
 • Textul referinţei şi al versetului poate fi formatat ajustând fontul, alinierea, conturul şi umbra. Combinaţiile sunt infinite, fiind limitaţi doar de imaginaţie.
 • Durata tranziţiilor poate fi şi ea ajustată după preferinţe.

Alegerea preferinţelor:
 • Acest meniu se adresează în special utilizatorului programului şi oferă posibilităţi extinse de modificare a înfăţişării interfeţei.
 • În primul rând utilizatorul poate activa sau dezactiva oricare din cele 8 paneluri din meniul situat sub bara de titlu a programului. Apoi, oricare panel poate fi repoziţionat şi redimensionat după preferinţe.
 • Interfaţa a fot tradusă deocamdată în două limbi, dar aştept voluntari care cunosc bine alte limbi să mă contacteze.
 • La bifarea opţiunii corespunzătoare, programul verifică la pornire apariţia unei versiuni noi, la un interval de zile specificat. Nu selectaţi această opţiune dacă locuiţi într-una din ţările cunoscute că persecută creştini.
 • Paleta de culori a faţetei este bogată în opţiuni, oferind utilizatorului libertatea de a-şi defini propriile culori de bază.
 • Dacă observaţi reprezentarea distorsionată a culorilor interfeţei, debifaţi opţiunea de accelerare grafică hardware.
 • Fontul implicit din fereastra de navigare poate fi formatat simplu, iar utilizatorii experimentaţi care cunosc limbajul CSS pot să modifice complet stilurile tuturor elementelor HTML.
 • În final, programul mai permite selectarea a încă trei preferinţe de afişare (fundal, referinţă şi verset) care pot fi foarte benefice în anumite situaţii.
 • La ieşirea din program, toate aceste preferinţe se salvează automat în fişierul de configurare BibleShow.ini.

Comenzi din tastatură:

Folosirea acestora este deosebit de importantă pentru mărirea vitezei de operare asupra programului. Utilizatorul experimentat se va folosi foarte puţin de mouse şi va putea afişa orice referinţă biblică în 2-3 secunde.

 • F1 - deschide acest fişier
 • F2 - adaugă referinţa curentă în lista program
 • F3 - încarcă lista program cu referinţe salvate anterior
 • F4 - salvează referinţele din listă într-un fişier program
 • F5 - mută cursorul în rubrica de introducere a referinţei
 • F6 - mută cursorul în rubrica de introducere a cuvântului de căutat
 • F7 - salt în meniul de configurare al temei active
 • Esc, F8 - ascunde textul afişat, eventual şi fundalul
 • F9 - vizualizează versetul corespunzător referinţei selectate
 • F10 - afişează textul biblic corespunzător referinţei curente
 • F12 - închide programul BibleShow
 • , PageDown - versetul următor
 • , PageUp - versetul anterior
 • ↵, Enter - comutare între modurile vizualizare şi afişare
F1
Ajutor
F2
Adaugă
F3
Încarcă
F4
Salvează
F5
Referinţa
F6
Căutare
F7
Configurare
F8, Esc
Ascunde
F9
Vizualizează
F10
Afişează
F12
Ieşire
↵, Enter
Comutare

Următor

Anterior
PageDown
Următor
PageUp
Anterior

Observaţii:
 • Un număr limitat de familii de fonturi din Windows afişează corect diacriticele româneşti. Acestea sunt: Arial, Book Antiqua, Bookman Old Style, Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia, Corbel, Century Gothic, Comic Sans MS, Courier New, Garamond, Georgia, Impact, Lucida Console, Microsoft Sans Serif, Monotype Corsiva, Palatino Linotype, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana.
 • Diacriticele româneşti (ş,ţ,Ş,Ţ) folosite în textul biblic sunt cele cu sedilă (adică nu cu virgulă - aşa cum este corect în limba română) din dorinţa de a păstra compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de operare, fonturilor şi a driver-elor de tastatură ale utilizatorilor.